Пульмонологічне відділення

Завідувач відділення – Клапоух Вадим Олексійович,  кандидат медичних наук, лікар першої кваліфікаційної категорії, головний позаштатний спеціаліст з пульмонології Головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, тел 705-01-74

Відділення є базою кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб  Харківського державного медичного університету (завідувач кафедри професор Семидоцька Ж.Д.)
У відділенні лікуються хворі з негоспітальною та госпітальною пневмонією, бронхіальною астмою в період загострення з легеневою недостатністю, хронічними неспецифічними захворюванням легень з тяжким та тривалим перебігом хвороб та різними ускладненнями,   диссимінованими процесами у легенях, хронічними гнійними захворюваннями легень, при яких потрібна санація бронхіального древа (хронічний абсцес легень, бронхоектатична хвороба, хронічній гнійній бронхіт),  бронхоспастичним синдромом неясної етіології, кровохарканням, вродженою патологія бронхолегеневої системи.
Для уточнення діагнозу у відділенні застосовується метод комп’ютерної спірографії. В лікувальному процесі окрім сучасних медичних препаратів широке використання знайшли фізіотерапевтичні методи.

 

Адміністрація лікарні

Вiддiлення ХОКЛ