Централізована багатопрофільна клініко-діагностична лабораторія

Завідувач лабораторії –  Туракевич Світлана Володимирівна, лікар вищої кваліфікаційної категорії, головний позаштатний спеціаліст Головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації з лабораторної діагностики. Тел 705-02-62

ЦБКДЛ проводить понад 240 видів лабораторних дослідженнь: загальноклінічні, гематологічні, цитологічні, біохімічні, імуно - серологічні, бактеріологічні.
Лабораторне відділення оснащене сучасним обладнанням: автоматичним біохімічним аналізатором Chem Well (США), автоматичним аналізатором електролітів компанії Мedica (США), напівавтоматичним біохімічним аналізатором StatFax (США), гемокоагулометром “К-3002 Optic” (Польща), гематологічним аналізатором Blood Cell Counter PCE -170 ON Operation Manиal (Японія), аналізатором сечі  Pocket Chem UA – PU – 4210 (Японія), аналізатором - системой  D-10 для визначення глікозильованного гемоглобіну BIORAD (Франція). Це дозволяє використовувати сучасні високочутливі стандартизовані методи досліджень, що практично не ставлять під сумнів достовірність отриманих результатів і відповідає міжнародним вимогам з лабораторної діагностики.
ЦБКДЛ призначена координатором між лабораторних порівнянь результатів (МПР) вимірювань біохімічних та гематологічних показників біологічних рідині занесена до реєстру координаторів МПР.
В 2006 році ЦБКДЛ отримала свідоцтво про атестацію на відповідність критеріям атестації терміном на 5 років. 


Адміністрація лікарні

Вiддiлення ХОКЛ